| بدون نظر

بهمن جانم، حالا دیگه همیشه لباس سیاهم بوی سیگار میده ، نه عطر

ارسال نظر