آرشیو آذرماه 1391

| بدون نظر

چند سالگی بود که فهمیدی از این آدم بدت میاد، 10 سالگی شاید هم 12 سالگی، از همون موقع یه بند دعا می کردی یا با خودت تکرار می کردی: کاش بمیره کاش بمیره کاش می مرد.... همیشه فکر کردی اگر می مرد خیلی از دیوانه بازیهای الانت رو نداشتی و خیلی از روابط مریض رو نداشتی...... چرا نمی میره؟ حالا که تقریبا سی ساله شدم کاش نبود اگر زنده بمونه چی؟؟؟ تا چهل سالگیم؟؟؟ اگر هیچ وقت خلاص نشی و همین جور به مریض بودنات ادامه بدی؟؟؟

| بدون نظر

بهمن جانم، حالا دیگه همیشه لباس سیاهم بوی سیگار میده ، نه عطر