یک و دو

| بدون نظر

1- هنوز دارم فکر میکنیم ...پس من چرا گیر میکنم ... طرز زندگی آدما رو نمیتونم ببخشم....اجازه بدم که بَد باشن...!!! نمایشی و مزخرف...بی اعتنا به طور باور نکردنی بی فکر و آزاردهنده...خدایا من اینجوری نباشم....هستم آزاردهنده هستم گاهی...چون دارم بَد میشم.....چون اونا بَدن
2- دقت کردی با مرده ها راحتر میشه حرف زد....انگار که بهتر میفهمن...الان دیگه بهتر میفهمن....عزیزم میشه منو ببری قبرستون....

ارسال نظر