مری یاس آرام من

| 1 نظر

دلم میخواد موهامو سبز کنم و لباس سفید تنم کنمو برم یونان از اونجا بهت اس ام اس بزنمو غصه بخورم که چرا پیشم نیستی ....مثل دیشب تو قطار که اس ام زدم و احساس تنهایی کردم و برام مهم نبود که نیستی اما اگر بودی حتما خوب بود 21 ساعتی که تو قطار بودم....اس ام اسها تا صبح زنده نگهم داشت....5 روز بعد رو چی کار کنم؟ با کسی که نمیخوام ببینمش هیچ وقت...از وقتی رازمو گفت و من دیگه اعتماد ندارم بهش؟؟

1 نظر

درست شد هورا

ارسال نظر