آرشیو مردادماه 1390

رحلت ما

| بدون نظر

1- وقتی داشت تعریف می کرد، اشک جمع شد ......ترسیدمو شروع کردم هی از خودم حرف زدم پشت سرهم....تا اشکاش برگردن پشت چشماش......
2- گفتگوی ذهنی من با تویی که از دستت عصبانیم خیلی بیشتر از کسیکه دوستش دارمو الان نیست حتی...!
3- امورات اینجوری نمیگذره....باید کاری پیدا کنم ....پاره وقت....
4- میخوام برم .....باید برم

هر جور میخواد بگذره...!!!

| بدون نظر

1-سکوت واسه من نشانه خوبی نیست....اگر خودم برم تو سکوت که یعنی وضع خیلی خرابه...اگر شما در مقابلم سکوت کنید ....هزارتا فکر میکنم...و در نهایت مورد غضب من قرار میگیرید....

2- ساعت 12 ظهر از خونه میای بیرون بعد به کارگر ساختمون میگی: صبح بخیر؟؟؟؟ اونوقت انتظار داری اون چی فک کنه...! راجع به امثال تو!!!

3- دوست عزیز بیش از اندازه خودخواهی...اونقدر که حاضر نیستی برای خوشایند هیچ کس کاری بکنی مگه اینکه نفعی واسه خودت داشته باشه....حتی نمیتونم رو دوستی خاله خرسه طورت حساب کنم....لطفا فاصله ات رو با من حفظ کن و نزدیک نیا ..ارزششو نداره.....دیگه نداره.....

اعتراضات

| بدون نظر

1-گفت: مثلا الگوی خیانت پسرا..دریوزگیه و الگوی خیانت دخترا نون به نرخ روز خوردن...
2-باید به آدما گفت تو پروژه من....به من کمک کنید اما تو کار من دخالت نکنید ...یعنی هرکاری من میگم انجام بدید....لطفا
3-دیروز از تکلف در رفتم....

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از مردادماه 1390 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

تیرماه 1390 بایگانی قبلی است

شهریورماه 1390 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

بخش ها

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en