آرشیو اردیبهشتماه 1389

من به مثابه ماسک

| 1 نظر

آیا من ماسک بر چهره دارم؟ آیا شما متوجه می شوید وقتی من ماسک دارم یا ندارم؟ آیا ماسک گذاشتن نوعی دروغ گفتن است؟ بد است؟ مفید است؟ درمان موقت است؟

حراج کردم...یک عدد دوست ماسک دار را!!...(منظورم خودمم)

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از اردیبهشتماه 1389 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

فروردینماه 1389 بایگانی قبلی است

خردادماه 1390 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

بخش ها

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en