آرشیو بهمنماه 1388

maybe return

| بدون نظر

1- از اول نشستم و آرشیومو خوندم ...خیلی تغییر کردم...پستهای اول که کاملاً به درد نخورند ...اما به هر حال تغییر سن و فکرو نشون می دن.

2- من ترسیدم و بعد برای توجیه کارام دلایلی به جز ترس آوردم، کم کم دلایلم رو باور کردم و حتی از اونها خوشم اومد. ازشون ذفاع کردم، چون خودم قبولشون نداشتم، آدمهای اطرافم رو قانع می کنم و حین قانع کردن آنها خودم هم هر روز قانع می شدم.

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از بهمنماه 1388 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

خردادماه 1388 بایگانی قبلی است

فروردینماه 1389 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

بخش ها

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en