آرشیو خردادماه 1388

show me the way

| 1 نظر

منتظرم یکی کمکم کنه! دستمو بگیره و منزل به منزل منو به جاییکه باید برسم، برسونه. راه رو بهم نشون بدید تشویقم کنید کافی نیست یه چیزی کمه! احتمالاٌ خودم جا موندم... جا می¬مونم! منو با خودتون ببرید لطفاً! خیلی ممنون

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از خردادماه 1388 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

اردیبهشتماه 1388 بایگانی قبلی است

بهمنماه 1388 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

بخش ها

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en