آرشیو اسفندماه 1387

D-:

| بدون نظر
سر اتوبوس جای لیدرهاست ، بودنشون تو سفر مهمه ته اتوبوس جای شیطوناست، وجودشون الزامی و مهمه وسط اتوبوس....جای آدمایی مثل منه، که هی بود و نبود، نه چندان، فک نمی کنم، شوخی می کنی؟ کی؟ چرا ؟

بازهم فروغ

| بدون نظر

چون نهالی سست می لرزد

روحم از سرمای تنهایی

می خزد در ظلمت قلبم

وحشت دنیای تنهایی

 

فروغ بود این

هدف من؟
هدف من تو زندگی اینکه تا جاییکه می شه بی هدف و روزانه زندگی کنم! مگه اونایی که هدف داشتن یا نداشتن با من چه فرقی می کنن؟ هیچی ، نه خوشحالتر از من هستن نه آدمتراز من. فقط شاید پولدارتر باشن!و اینکه آخرش چی؟ وقتی به هدفاتون رسیدید چی می شه؟ بعدش...؟
** تیتر شعر فروغ فرخزاد هست

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از اسفندماه 1387 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

دیماه 1387 بایگانی قبلی است

فروردینماه 1388 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

بخش ها

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en