آرشیو مهرماه 1387

hear ...in my mind

| بدون نظر

reLiving the past 

Breath now

 

Will die soon

...؟؟!

| بدون نظر

نمی­دونستم این قد شخصیتم رو، رو بازی می­کنم!! یا شایدهم آدما حدس زدنشون پیشرفت کرده!!

سینما سینماست

| 2 نظر

فیلمهای اجتماعی یا واقعیت موجود رو می گن صرفاً و بیان درد می کنن به اصطلاح یا همزمان با طرح واقعیات یا مشکلات، یه  راه حل یا حداقل یه گره ذهنی کوچیک (اشاره غیر مستقیم برای انتخاب راه متفاوت از اون چیزی که قبلاً وجود داشته)  برای بینندشون دارن! کنعان از نوع اول ولی سارا از نوع دوم به نظر من البته! و اینکه کد.م به کد.م ترجیح داره رو من نمی دونم اما خودم از دیدن نوع دوم لذت می برم بیشتر

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از مهرماه 1387 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

شهریورماه 1387 بایگانی قبلی است

آذرماه 1387 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

بخش ها

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en