آرشیو تیرماه 1387

for the last time

| بدون نظر

ترجیح می دم یه وضعیت متوسط- حتی بد- و پایدار و بلند مدت، در حال داشته باشم تا یه وضعیت خوب و ناپایدار و کوتاه مدت در آینده ای نا معلوم

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از تیرماه 1387 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

خردادماه 1387 بایگانی قبلی است

مردادماه 1387 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

بخش ها

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en