آرشیو تیرماه 1386

just my imagination

| 3 نظر

از اتاق آمد بيرون، به نظر مي‌رسيد همه خوابيدند. به جز نوري كه به خاطر باز كردن در اتاقش توي راهرو پخش شده‌بود، همه جا تاريك بود. از راهرو گذشت وارد نشيمن شد مستقيم به طرف آشپزخانه رفت، طبق معمول هم رفت سراغ يخچال، با بطري روي هوا آب خورد طوري كه لبش با بطري فاصله داشته‌باشه. و بازهم طبق معمول آب پريد توي گلوش. ساعت 2:50 نيمه‌شب. مغزش هنوز تحت تاثير آخرين فيلم بود. مي‌دانست كه فردا چنين حسي را از دست خواهد داد و دوباره روزمرگي و افسردگي‌هاي طي روز به سراغش مي‌آيد. برگشت به اتاقش سعي كرد پاش يه وسايلي كه روي زمين پخش بود گير نكند، نشست روي تخت، هنوز گيج بود. به خاطر فيلم‌‌هايي كه ظرف 4 ساعت گذشته ديده بود. رفت طرف پتجره. پنجره اتاقش شكل خاصي داشت شكل ذوزنقه قائمه كه از زمين فقط تا نصف ديوار بالا آمده بود. پنجره رو باز كرد نشست لب پنجره، پاهاش رو آويزون كرد رو هوا، يك تكان به بدن خودش داد، مي‌خواست ببينه مي‌افته پايين؟ مي‌خواست ببينه جرات افتادن يا پريدن از طبقه هفتم رو داره؟ هيچ اتفاقي نيقتاد چون دستاشو محكم گرفته بود دو طرف پنجره. خيابون خلوت خلوت بود.نمي‌فهميد هيچ چيزي رو نمي‌فهميد، زندگي رو درك نمي‌كرد دليلي براي زندگي پيدا نمي‌كرد. سعي كرد به نكات مثبت فكركنه اما هيچ چيز به ذهنش نمي‌رسيد! عاشق كسي نبود تا با فكر كردن به عشقش، فكرش متوقف بشه![ 1 گاهي اوقات عاشق خدا بود اما در اين لحظه نه! الآن حتي به وجود خدا هم شك داشت، با ذهنش درگير شد تا دلايل و برهان‌‌هاي ذهنش رو براي عدم اثبات وجود خدا ساكت كنه اما به سختي موفق شد. به فكرش رسيد 22 سالگي براي احساس پيري كردن خيلي زودهِ! براي اينكه به يك همچين جايي برسه


عشق يعني توقف فكر--------->نمي‌دونم جمله اوشو است يا يكي ديگه

waste my breath

| بدون نظر

عين يه جونور خونسرد مي‌موند از هر لحاظ كه بگي. سرما روش تاثيري نداشت و در موقعيت‌هاي اسفناك (چه از نظر احساسي يا فيزيكي و..) خونسردِ خونسرد نشون مي‌داد! زياد مي‌خوابيد، انگار كه زمستون باشه واسه جونور! ----شايد ادامه داشته باشد----

love is real, real is love

| 1 نظر

امروز بهم گفت: شيطان بودن يه نقش بود! نقشي كه يكي بايد قبولش مي‌كرد!! 

 باور كردم حرفش رو و دلم براي ابليس سوخت!

 

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از تیرماه 1386 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

خردادماه 1386 بایگانی قبلی است

مردادماه 1386 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

بخش ها

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en