آرشیو تیرماه 1385

confidence

| 4 نظر

روانشناسان معتقدند وقتي كاراي روزمره تو هي عقب بندازي و انجامشون ندي اعتماد به ن?ستون آسيب مي‌بينه!

من امروز شديداً اعتماد به ن?سم متزلزل است!

دور باطل

| 11 نظر

صداي هيس هيس? مار حسادت? meriyas گوشم رو كر كرده و عقلم رو زايل!

آسيب نرساندن به آدمها چقدر سخته!

مجرم: meriyas

جرم: حسادت

محكوميت: محكوم شد به تنهايي

دادستان، قاضي و هيئت منص?ه: آدم

wish you were here

| 4 نظر

هميشه "دوست داشتن" به نظرم يك جور دام بوده! هروقت كسي بهم مي‌گه " دوست دارم"* توي دلم مي‌گم:ه? ا?تاد تو دام! 

ديشب خواب ديدم كه sms  زد كه بين 61 تا 100، 45 تا دوست دارم!

*منظورم هر نوع دوست داشتني?! نه ?قط عشقي

 

 

So you want the world to stop

| بدون نظر

حالم از خودم كه دنبال عشقم به هم مي‌خوره ! ملت از زور بدبختي دارن جون مي‌دن اونوقت من و احمقهايي مثه من دنبال چي مي گرديم؟ خيالبا?ي تا كجا ادامه داره؟ خدا كجاست پس؟

need some help

| 4 نظر

آقاي جهان چهارم من يك وبلاگ مخ?ي مي‌خوام كه بتونم توش به همه ?حش بدم و حر?هاي چرت و پرت بگم وبلاگي كه آشنايي نياد بخوندش! وبلاگي كه ?قط خدا بخوندش!

radiohead

| بدون نظر

خدا وكيلي lyrics جالبي نيست؟

2+2=5

Are you such a dreamer?
To put the world to rights?
I'll stay home forever
Where two & two always
makes up five

I'll lay down the tracks
Sandbag & hide
January has April's showers
And two & two always
makes up five

It's the devil's way now
There is no way out
You can scream & you
can shout
It is too late now
Because

You have not been
paying attention

I try to sing along
I get it all wrong
Ezeepeezeeeezeepeeezee
NOT
I swat em like flies but
Like flies the burgers
Keep coming back
NOT
Maybe not
"All hail to the thief"
"But I am not!"
"Don't question my authority
or put me in the dock"
Cozimnot!
Go & tell the king that
The sky is falling in
When it's not
Maybe not.

حق با شيدا است

| بدون نظر

شيدا راست مي‌گه! اشتباه نوشتم--------ؤ چون تو د?ترم بدخط نوشته بودم

اما اگه كسي ربطشو به گاليور تونست بگه!!

گاليور

| 2 نظر

در ماگالان كسي پير نمي‌شود.

درياچه شور مست

| 2 نظر

فرض: سفر يك روزه با گروهي

موضوع: بوجود آوردن يك disco سيار

حكم:  نارضايتي كامل براي meriyass در باطن، در ظاهر شاد نشون دادن.

حواشي: 1- در تمام طول راه و در مقصد دو كلمه حرف حساب نمي‌شنوي، نزديك به 13 ساعت ( با حذف سلام و خداحافظ)

            2- پس من از چي لذت خواهم برد؟

مزاحمین از کفار بدترند

| بدون نظر

هیچ وقت یادم نمی ره:

- تهرانی نبود دم پارک وی ازم پرسید  تجریش کجاست؟ فکر کردم مزاحمه جوابشو ندادم رومو برگردوندم ! حالا 5 ساله که یادم نمی ره که جوابشو ندادم!

* خدا مزاحمهای خیابون رو لعنت کنه!

چرا شد؟

| بدون نظر

: اگه بنا به طلاق گرفتن بود من تابحال 100 بار طلاق گرفته بودم.

- خوب چرا نگرفتي؟

: ... سكوت...*

 

* سكوت= جرات نداشتم= به همه فك كردم به جز به خودم در نتيجه هم خودم ناراحتي كشيدم هم بقيه= حرف مردم چي پس و...

نتيجه: يك نسل نا اميد و بدبخت

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از تیرماه 1385 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

خردادماه 1385 بایگانی قبلی است

مردادماه 1385 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

بخش ها

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en